title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 15/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 330 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 15/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1,452 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 15/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 285 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 15/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 591 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 15/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื่อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 15/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 14/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื่้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 870 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 14/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื่อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 13/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 242 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 12/12/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 490 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม – จงเก ที่ กม.3+610.000 (LT.,RT.), กม.4+535.400 (LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 2,036 รายการ