title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
นายเมธา วิชิต
ลงวันที่ 08/11/2562

1.  นายช่างโครงการ  ก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์  คสล.  ในทางหลวงหมายเลข  4186  ตอน  โรงเหล็ก-ห้วยพาน  ที่  กม.1+267.500

2.  นายช่างโครงการ  ก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์  คสล.  ในทางหลวงหมายเลข  4264  ตอน  บ้านช่อง-หาดเลา  ที่  กม.18+729.170

 

นายเมธา  วิชิต

ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

โทรศัพท์  :  075-302073

โทรสาร  :  075 302072

 มือถือ  :  098-798-6159


'