title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
หัวหน้างานสถิติ
ลงวันที่ 07/11/2562

หัวหน้างานสถิติ

 

นางอรุณรัตน์  ยงประพัฒน์

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

 

โทรศัพท์  :  075-302073  

โทรสาร  :  075 302072

 

มือถือ : 089 972 0420


'