title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
ลงวันที่ 08/11/2562

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน

 

นางสาวทิพยมาศ  ชูดำ

ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

โทรศัพท์  :  075-302073

โทรสาร  :  075 302072

มือถือ  :  096-024-9347


'