title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่ 07/11/2562

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางโสภา  มาเอียด

ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

โทรศัพท์  :  075-302073  ต่อ  16

โทรสาร  :  075 302072

มือถือ  :  087 273 0599


'