title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ฝ่ายก่อสร้าง
ลงวันที่ 07/11/2562

รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่  4  (นครศรีธรรมราช)  ฝ่ายก่อสร้าง

 

นายยะสิทธิ์  มาเอียด

ตำแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส

 

โทรศัพท์  :  075-302073

โทรสาร  :  075 302072

มือถือ  :  081-979-0975


'