title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
หัวหน้างานสารบรรณ
ลงวันที่ 07/11/2562

หัวหน้างานสารบรรณ

 

นางสาวชูจิตร  คงทอง

ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

โทรศัพท์  :  075-302073  ต่อ  13

โทรสาร  :  075 302072

มือถือ  : 089 429 6631


'