title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
นายยะสิทธิ์ มาเอียด
ลงวันที่ 08/11/2562

1.  นายช่างโครงการ  ก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์  คสล.  ในทางหลวงหมายเลข  420  ตอน  วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี  ที่  กม.28+980.00 (RT.)  

 

นายยะสิทธิ์  มาเอียด

ตำแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

โทรศัพท์  :  075-302073

โทรสาร  :  075 302072

มือถือ  :  081-979-0975


'