title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
หัวหน้าฝ่ายผลิตชิ้นส่วนและก่อสร้างสะพาน
ลงวันที่ 08/11/2562

หัวหน้าฝ่ายผลิตชิ้นส่วนและก่อสร้างสะพาน

 

นายยุทธนา  เสนากัสป์

ตำแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส

 

โทรศัพท์  :  075-302073  ต่อ  22

โทรสาร  :  075 302072

 


'