title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
นายสุริยาวุธ รักบรรจง
ลงวันที่ 08/11/2562

1.  นายช่างโครงการ  โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์  คสล.  ในทางหลวงหมายเลข  4269  ตอน  คลองมวน-คลองโกง  ที่  กม.16+072.000,  กม.16+761.500

2.  นายช่างโครงการ  โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์  คสล.  ในทางหลวงหมายเลข  4261  ตอน  ป่าเดียว-ทุ่งค่าย  ที่  กม.5+347.500,  กม10+033.000

 

นายสุริยาวุธ  รักบรรจง

ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

โทรศัพท์  :  075-302073

โทรสาร  :  075 302072

มือถือ  :  081-719-4490


'