title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
หัวหน้าฝ่ายเครื่องกล
ลงวันที่ 07/11/2562

หัวหน้าฝ่ายเครื่องกล

 

นายโชค  มณีฉาย

ตำแหน่ง  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

 

โทรศัพท์  :  075-302073  

โทรสาร  :  075 302072

มือถือ  :  081-396-7518


'