title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
2001 28/11/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2002 28/11/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2003 22/11/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตเเลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 200 กก./ลบ.ม. จำนวน 4 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2004 22/11/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตเเลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 200 กก./ลบ.ม. จำนวน 4 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2005 22/11/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2006 21/11/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2007 21/11/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อหมึกพิมพ์ HP LASER JET P 3015 จำนวน 1 กล่อง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2008 21/11/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อแผ่นพลาสติกใส จำนวน 30 ม้วน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2009 21/11/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2010 21/11/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อฟองน้ำอุดแบบ จำนวน 50 แผ่น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 2,001 ถึง 2,010 จาก 2,036 รายการ