title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1991 18/12/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อเสาไม้สนกลม จำนวน 500 ท่อน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1992 18/12/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อเสาไม้สนกลม จำนวน 400 ท่อน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1993 11/12/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อเสาไม้สนกลม จำนวน 200 ท่อน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1994 11/12/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อเสาไม้สนกลม จำนวน 200 ท่อน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1995 11/12/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อเสาไม้สนกลม จำนวน 150 ท่อน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1996 29/11/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1997 29/11/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1998 29/11/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
1999 28/11/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อลวดผูกเหล็กเบอร์18 จำนวน 600 ชุด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2000 28/11/2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1,991 ถึง 2,000 จาก 2,036 รายการ