title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66110041488
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 15.00 ม. จำนวน 128 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ที่ กม.3+610.000 (LT.,RT.), กม.4+535.400 (LT.,RT.)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 672,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 30/11/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ