title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66110029196
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 220 ลบ.ม.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 593,560.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 23/11/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ