title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 คอนกรีตผสมเสร็จ 2 รายการ 21/04/2563 สพ.4/รห/41/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 แผ่นเหล็กเรียบดำ จำนวน 1 รายการ 20/04/2563 สพ.4/ปห/39/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 จำนวน 1 หลัง 21/05/2563 สพ.4/อส/46/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.37+559.000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร 26/05/2563 สพ.4/ปห/47/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 จ้างตอกเสาเข็ม Retaining Wall จำนวน 412 ต้น โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.1+267.500 ทางหลวงหมายเลข 4186 ตอน โรงเหล็ก - ห้วยพาน 02/06/2563 สพ.4/รห/48/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 จ้างตอกเสาเข็ม Bearing Unit รวมความยาว 6,412 เมตร โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.37+559.000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร 05/05/2563 สพ.4/ปห/44/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 13 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.1+267.500 ทางหลวงหมายเลข 4186 ตอน โรงเหล็ก - ห้วยพาน 20/04/2563 สพ.4/รห/38/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 ซื้อเสาไม้สนกลม จำนวน 2 รายการ 21/04/2563 สพ.4/รห/42/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 11 รายการ 21/04/2563 สพ.4/ปห/40/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 7 รายการ (สาย 4238) 20/04/2563 สพ.4/มล/37/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 จ้างทำเสาเข็มเจาะ จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.1+267.500 ทางหลวงหมายเลข 4186 ตอนโรงเหล็ก – ห้วยพาน 28/04/2563 สพ.4/รห/43/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 63027326077 08/05/2563 สพ.4/ปห/45/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 430 ลบ.ม. 13/04/2563 สพ.4/รห/30/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 จ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน 162 ต้น โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.36+850.000, 39+492.000 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี – นบพิตำ 02/06/2563 สพ.4/พน/49/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. (คอนกรีต Pump.) จำนวน 1,170 ลบ.ม. 16/04/2563 สพ.4/รห/34/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 65 รายการ