title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อฟองน้ำอุดแบบ จำนวน 50 แผ่น 28/03/2567 756/60/67/299 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 27/03/2567 756/45/67/298 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 27/03/2567 756/60/67/296 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 27/03/2567 756/60/67/295 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 ซื้อยางหยอดร่องรอยต่อคอนกรีต จำนวน 20 กล่อง 26/03/2567 756/60/67/292 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 25/03/2567 756/40/67/290 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 ซื้อเหล็กแบน จำนวน 36 เส้น 25/03/2567 756/60/67/288 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 ซื้อน้ำยาบ่มคอนกรีต จำนวน 2 ถัง 25/03/2567 756/60/67/287 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 200 กก./ลบ.ม. จำนวน 4 ลบ.ม. 25/03/2567 756/60/67/286 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 ซื้อกรวยยางสีส้ม จำนวน 15 อัน 25/03/2567 756/60/67/285 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/03/2567 756/60/67/283 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 200 กก./ลบ.ม. จำนวน 5 ลบ.ม. 21/03/2567 756/60/67/282 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/03/2567 756/60/67/281 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 ซื้อกระดาษชานอ้อยชุบน้ำมัน จำนวน 36 แผ่น 20/03/2567 756/60/67/280 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร TASKALFA6309 จำนวน 1 กล่อง 20/03/2567 756/40/67/279 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 603 รายการ