title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างทำเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร ปริมาณงาน 725 เมตร ที่ กม.5+806.00 (LT., RT.) ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง – สิเกา 21/10/2563 สพ.4/ตส/1/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ที่ กม.36+850.000, 39+492.000 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ 22/09/2563 สพ.4/พน/62/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ที่ กม.5+347.500, 10+033.00 ทางหลวงหมายเลข 4261 ตอน ป่าเตียว – ทุ่งค่าย 03/09/2563 สพ.4/ปท/61/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 จ้างปูผิวจราจรบนพื้นสะพานด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5.00 cm. จำนวน 7,920 ตร.ม. 14/08/2563 สพ.4/420/59/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 จ้างทำคานคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง คาน I – Girder ช่วง 30.00 ม. พร้อมวางบนตอม่อ (ตอม่อกลางน้ำ) จำนวน 21 คาน 06/08/2563 สพ.4/รห/58/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.16+072.000, 16+761.500 ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอน คลองมวน - คลองโกง 27/08/2563 สพ.4/คค/60/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 จ้างวางคาน Box Beam ช่วง 20.00 ม. ตอม่อกลางน้ำโดยใช้ทรัส (TRUSS) จำนวน 39 คาน โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.36+850.000 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ 06/08/2563 สพ.4/พน/57/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 คอนกรีตผสมเสร็จ 2 รายการ 21/04/2563 สพ.4/รห/41/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 จ้างเหมาปรับปรุงที่พักอาศัย (แฟลต 5 ชั้น) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 จำนวน 2 หลัง 08/07/2563 สพ.4/อศ/56/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.17+122.055, ที่ กม.18+729.170, ที่ กม. 22+825.720 ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง – หาดเลา 29/06/2563 สพ.4/บห/55/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 แผ่นเหล็กเรียบดำ จำนวน 1 รายการ 20/04/2563 สพ.4/ปห/39/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 จำนวน 1 หลัง 21/05/2563 สพ.4/อส/46/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.37+559.000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร 26/05/2563 สพ.4/ปห/47/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 จ้างตอกเสาเข็ม Retaining Wall จำนวน 412 ต้น โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.1+267.500 ทางหลวงหมายเลข 4186 ตอน โรงเหล็ก - ห้วยพาน 02/06/2563 สพ.4/รห/48/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 จ้างตอกเสาเข็ม Bearing Unit รวมความยาว 6,412 เมตร โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.37+559.000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร 05/05/2563 สพ.4/ปห/44/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 74 รายการ