title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ ที่ กม.2 + 979.000 ทางหลวงหมายเลข 4234 ตอน บนเนิน - ท่าเทียบเรือประมงปากพนัง 25/01/2566 สพ.4/บท/29/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ – กุมแป 18/01/2566 สพ.4/บก/25/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 6 รายการ 21/01/2566 สพ.4/ทท/26/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 11 รายการ ที่ กม.2 + 979.00 ทางหลวงหมายเลข 4234 ตอน บนเนิน – ท่าเทียบเรือประมงปากพนัง 13/01/2566 สพ.4/บท/23/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 11 รายการ ที่ กม.40 + 199.000, กม.46+167.000, กม.48+666.000 ทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม 17/01/2566 สพ.4/ขป/24/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 11 รายการ ที่ กม.1 + 133.00 (LT.) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป 12/01/2566 สพ.4/บก/22/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 คอนกรีตผสมเสร็จ มีส่วนผสม SILICA FUME จำนวน 2 รายการ 29/11/2565 สพ.4/บท/8/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa. จำนวน 330 ลบ.ม. ที่ กม.23+259.00 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ 20/12/2565 สพ.4/พน/20/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ 25/11/2565 สพ.4/พน/5/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa. มีส่วนผสม SILICA FUME จำนวน 350 ลบ.ม. ที่ กม.37 + 559.00 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร 30/11/2565 สพ.4/ปห/14/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 40 Mpa. จำนวน 660 ลบ.ม. ที่ กม.37 + 559.00 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร 20/12/2565 สพ.4/ปห/21/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa. จำนวน 1,010 ลบ.ม. ที่ กม.37 + 559.00 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร 30/11/2565 สพ.4/ปห/15/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 เหล็กเส้นกลมเกลี้ยงและเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 2 รายการ ที่ กม.1 + 998.70 (LT.,RT.) ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา 26/11/2565 สพ.4/ตส/6/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 13 รายการ ที่ กม.23 + 259.00 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ 30/11/2565 สพ.4/พน/13/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 450 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 50 Mpa. จำนวน 555 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ – กุมแป ที่ กม.1+133.00 (LT.) N 29/11/2565 สพ.4/บก/12/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 173 รายการ