title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 210 ลบ.ม. 10/01/2563 25/12/2562 สพ.4/420/11/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 375 กก./ลบ.ม. (คอนกรีต Pump.) จำนวน 500 ลบ.ม. 20/12/2562 18/12/2562 สพ.4/420/3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 ซื้อเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 6 รายการ 10/01/2563 25/12/2562 สพ.4/บห/8/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 ซื้อเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 5 รายการ 10/01/2563 25/12/2562 สพ.4/420/7/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 ซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน 2 รายการ 10/01/2563 25/12/2562 สพ.4/420/6/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 ซื้อแผ่นพื้นสำเร็จรูป (PRECAST FORM) จำนวน 1,700 ตร.ม. 10/01/2563 25/12/2562 สพ.4/420/9/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. มีส่วนผสม SILICA FLUM ไม่เกิน 30% (คอนกรีต Pump.) จำนวน 500 ลบ.ม. 20/12/2562 18/12/2562 สพ.4/420/2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 350 ลบ.ม. 10/01/2563 23/12/2562 สพ.4/บห/5/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 240 ลบ.ม. 10/01/2563 23/12/2562 สพ.4/บห/4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก/ลบ.ม. จำนวน 340 ลบ.ม. 10/01/2563 25/12/2562 สพ.4/บห/10/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 คอนกรีตผสมเสร็จส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 450 กก./ลบ.ม จำนวน 960 ลบ.ม. 20/12/2562 17/12/2562 สพ.4/บห/1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยงและเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 5 รายการ 09/10/2562 23/09/2562 สพ.4/420/49/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ 09/10/2562 05/09/2562 สพ.4/420/47/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 จ้างเปลี่ยน Expansion Joint EJ-1, EJ-2 รวมงานบริหารจัดการจราจร จำนวน 1 โครงการ สะพานติณสูลานนท์ ที่ กม.160+178.00 (LT.) (กม.8+100.000 (RT.) เดิม), กม.165+058.00 (LT.) (กม.3+355.000 (RT.) เดิม) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ 09/10/2562 23/09/2562 สพ.4/สก/48/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 ซื้อเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 3 รายการ 09/10/2562 22/08/2562 สพ.4/นห/46/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 28 รายการ