title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ 11/04/2567 67039299866 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้น ข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 11 รายการ 05/04/2567 67039590636 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 เหล็กเส้นกลมเกลี้ยงเหล็กเส้น ข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 5 รายการ 05/04/2567 67039601687 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 280 ลบ.ม. 10/04/2567 eb-สพ.4/37/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 763 ลบ.ม. 11/04/2567 67039411286 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1,006 ลบ.ม. 10/04/2567 eb-สพ.4/38/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 500 ลบ.ม. 11/04/2567 67039396172 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 860 ลบ.ม. 09/04/2567 67039303515 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี – นบพิตำ ที่ กม.29+400.000(RT.) 09/04/2567 67039305891 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 295 ลบ.ม. 09/04/2567 67039295034 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1,452 ลบ.ม. 09/04/2567 67039291380 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ 10/04/2567 eb-สพ.4/36/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 591 ลบ.ม. 21/03/2567 คค06115.4/518 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 330 ลบ.ม. 21/03/2567 คค06115.4/511 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ 20/03/2567 คค06115.4/478 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 316 รายการ