title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ 08/02/2563 07/02/2563 คค 06115.4/210 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 375 กก./ลบ.ม. (คอนกรีต Pump.) จำนวน 435 ลบ.ม. 30/01/2563 29/01/2563 คค 06115.4/139 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 ซื้อกล้องระดับและกล้องสำรวจแบบประเมินผลรวม จำนวน 2 รายการ 09/10/2562 01/10/2562 คค 06115.4/1236 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยงและเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 5 รายการ 20/08/2562 19/08/2562 คค 06115.4/977 ลว.19 สค.62 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ