title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 19/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อเสาไม้สนกลม จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 19/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 13 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.1+267.500 ทางหลวงหมายเลข 4186 ตอน โรงเหล็ก - ห้วยพาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อกรวยยางสีส้ม คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ สูง 80 ซม. จำนวน 20 อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 13/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อหลอดLED ชนิดยาว (ครบชุด) จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 11/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 11/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อเหล็กกล่องอาบสังกะสี จำนวน 40 แผ่น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 11/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อเสาไม้สนกลม จำนวน 200 ท่อน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 10/03/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี จำนวน 33 แผ่น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 520 รายการ