title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 27/08/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อกรวยยางสีส้ม จำนวน 20 อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 27/08/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อเหล็กกล่อง จำนวน 60 ท่อน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 27/08/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 27/08/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/08/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายกาย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/08/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุยางพาราหุ้มกำเเพงคอนกรีต จำนวน 140 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 21/08/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 21/08/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อหมึกพิมพื รุ่น SP C250S จำนวน 4 ตลับ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 21/08/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 200 กก./ลบ.ม. จำนวน 33 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/08/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุเชื่อมยึดติดยางพารากับคอนกรีต(RC-EPOXY H1) จำนวน 15 ชุด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 849 รายการ