title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 13/01/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างขุดแต่งลำคลองระบบระบายน้ำบริเวณสะพาน จำนวน 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 4046 ตรัง - สิเกา ระหว่าง กม.5+716.00-กม.5+883.00 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 12/01/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ ที่ กม. 178 +362.000 (LT.), กม.187 + 876.000 (LT.), กม.193 + 948.000 (LT.), กม.208 + 400.000 (LT.) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง - ท่าชี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/01/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 6 รายการ ที่ กม.37 + 559.000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/01/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ปูนไม่หดตัว (Non-Shrink Grout) จำนวน 6,000 ถุง ที่ กม.2 + 550.000 (RT.) ทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง - ท่าท้อน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/01/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ปูนไม่หดตัว (Non-Shrink Grout) จำนวน 11,600 ถุง ที่ กม.1 + 998.700 (LT.,RT.) ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/01/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ท่อเหลี่ยม PRECAST BOX CULVERT ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.00 เมตร จำนวน 320 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร ที่ กม.37+559.00 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 28/12/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ที่ กม.43+083.000 ฝั่งต้นทาง (LT.) ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินดาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 09/12/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 20.00 ม. บนบกและในน้ำโดยใช้โป๊ะปั้นจั่น จำนวน 108 ต้น ที่ กม.1 + 133.000 (LT.) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 09/12/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 6 รายการ ที่ กม.1 + 133.000 (LT.) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 09/12/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ ที่ กม.1 + 998.700 (LT.,RT.) ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 1,946 รายการ