title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างสะพาน ช่วง Balance Cantilever จำนวน 1 โครงการ ที่ กม.5+806.00 (LT.) ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนตรัง - สิเกา 14/10/2563 คค 06115.4/1793 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 ก่อสร้างสะพาน ช่วง End Spanยาวข้างละ 50 ม (LT.),ก่อสร้างสะพานช่วง Abutment Structuresยาวข้างละ 40 ม.(LT., RT.),งานก่อสร้าง Expansion Joint (LT.),งานก่อสร้างบันไดขึ้นลงสะพาน (LT., RT.)และงานหล่อเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 ม.(พร้อมตอก)(LT. RT.) จำนวน1โครงการ 05/10/2563 คค 16115.4/1738 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง จำนวน 1 รายการ โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ที่ กม.2+750.00-กม.6+000.00 ทางหลวงหมายเลข 4305 ตอนทุ่งสง-จำปา 03/11/2563 คค 06115.4/1906 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง จำนวน 1 รายการ โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ที่ กม.0+667.00-กม.4+850.00 ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ 29/10/2563 คค 06115.4/1885 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa.จำนวน 1,242 ลบ.ม. ที่ กม.0+667.00-กม.4+850.00 ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย 28/10/2563 คค 06115.4/1874 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 จ้างทำเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร ปริมาณงาน 725 เมตร ที่ กม.5+806.00 (LT., RT.) ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง – สิเกา 22/09/2563 สพ.4/ตส/1/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ที่ กม.36+850.000, 39+492.000 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ 21/08/2563 สพ.4/พน/62/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ที่ กม.5+347.500, 10+033.00 ทางหลวงหมายเลข 4261 ตอน ป่าเตียว – ทุ่งค่าย 19/08/2563 สพ.4/ปท/61/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 จ้างปูผิวจราจรบนพื้นสะพานด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5.00 cm. จำนวน 7,920 ตร.ม. 16/07/2563 สพ.4/420/59/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 จ้างทำคานคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง คาน I – Girder ช่วง 30.00 ม. พร้อมวางบนตอม่อ (ตอม่อกลางน้ำ) จำนวน 21 คาน 17/07/2563 สพ.4/รห/58/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 31/07/2563 สพ.4/ข/2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.16+072.000, 16+761.500 ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอน คลองมวน - คลองโกง 05/08/2563 สพ.4/คค/60/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 จ้างวางคาน Box Beam ช่วง 20.00 ม. ตอม่อกลางน้ำโดยใช้ทรัส (TRUSS) จำนวน 39 คาน โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.36+850.000 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ 09/07/2563 สพ.4/พน/57/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 คอนกรีตผสมเสร็จ 2 รายการ 01/04/2563 สพ.4/รห/41/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 จ้างเหมาปรับปรุงที่พักอาศัย (แฟลต 5 ชั้น) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 จำนวน 2 หลัง 15/06/2563 สพ.4/อศ/56/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 84 รายการ