title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อท่อ คสล. จำนวน 120 ท่อน 13/01/2566 756/60/66/173 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 ซื้อเสาไม้สนกลม จำนวน 2 รายการ 11/01/2566 756/60/66/167 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 13/01/2566 756/60/66/171 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 16/01/2566 756/60/66/172 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 13/01/2566 756/60/66/170 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 12/01/2566 756/60/66/168 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ 11/01/2566 756/60/66/166 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 11/01/2566 756/60/66/165 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 ซื้อเหล็กฉาก จำนวน 15 เส้น 09/01/2566 756/60/66/159 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 09/01/2566 756/60/66/158 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 ซื้อหมึกพิมพ์ HP LASER JET P 3015 จำนวน 1 กล่อง 09/01/2566 756/40/66/157 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 09/01/2566 756/40/66/156 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 ซื้อเหล็กรูปพรรณ SHEET PILE จำนวน 5 ท่อน 06/01/2566 756/60/66/155 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 06/01/2566 756/45/66/154 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 06/01/2566 756/60/66/153 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 849 รายการ