title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 31/07/2563 สพ.4/ข/2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 จ้างวางคาน Box Beam ช่วง 20.00 ม. ตอม่อกลางน้ำโดยใช้ทรัส (TRUSS) จำนวน 39 คาน โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.36+850.000 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ 09/07/2563 คค 06115.4/1248 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 คอนกรีตผสมเสร็จ 2 รายการ 01/04/2563 สพ.4/รห/41/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 ซื้อไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอน คลองมวน - คลองโกง ที่ กม.16+072.000, 16+761.500 13/05/2563 คค 06115.4/969 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 ซื้อไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ทางหลวงหมายเลข 4261 ตอน ป่าเตียว - ทุ่งค่าย ที่ กม.5+347.500, 10+033.000 13/05/2563 คค 06115.4/972 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 แผ่นเหล็กเรียบดำ จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 สพ.4/ปห/39/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 จำนวน 1 หลัง 24/04/2563 สพ.4/อส/46/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.37+559.000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร 05/05/2563 สพ.4/ปห/47/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 จ้างตอกเสาเข็ม Retaining Wall จำนวน 412 ต้น โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.1+267.500 ทางหลวงหมายเลข 4186 ตอน โรงเหล็ก - ห้วยพาน 13/04/2563 สพ.4/รห/48/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 จ้างตอกเสาเข็ม Bearing Unit รวมความยาว 6,412 เมตร โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.37+559.000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร 13/04/2563 สพ.4/ปห/44/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 13 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.1+267.500 ทางหลวงหมายเลข 4186 ตอน โรงเหล็ก - ห้วยพาน 01/04/2563 สพ.4/รห/38/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 ซื้อเสาไม้สนกลม จำนวน 2 รายการ 03/04/2563 สพ.4/รห/42/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 11 รายการ 01/04/2563 สพ.4/ปห/40/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 7 รายการ (สาย 4238) 01/04/2563 สพ.4/มล/37/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 จ้างทำเสาเข็มเจาะ จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.1+267.500 ทางหลวงหมายเลข 4186 ตอนโรงเหล็ก – ห้วยพาน 10/04/2563 สพ.4/รห/43/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 71 รายการ