title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ 06/03/2563 06/03/2563 คค 06115.4/352 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 210 ลบ.ม. 02/12/2562 29/11/2562 สพ.4/420/11/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 375 กก./ลบ.ม. (คอนกรีต Pump.) จำนวน 500 ลบ.ม. 02/12/2562 29/11/2562 สพ.4/420/3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 จ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 23.00 ม. จำนวน 138 ต้น 09/12/2562 06/12/2562 คค 06115.4/1572 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 ซื้อเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 6 รายการ 04/12/2562 03/12/2562 สพ.4/บห/8/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 ซื้อเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 5 รายการ 04/12/2562 03/12/2562 สพ.4/420/7/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 ซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 03/12/2562 สพ.4/420/6/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 จ้างทำคานคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง ช่วง 30.00 ม. พร้อมวางบนตอม่อ จำนวน 57 คาน 20/12/2562 18/12/2562 คค 06115.4/1620 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 ซื้อแผ่นพื้นสำเร็จรูป (PRECAST FORM) จำนวน 1,700 ตร.ม. 28/11/2562 27/11/2562 สพ.4/420/9/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. มีส่วนผสม SILICA FLUM ไม่เกิน 30% (คอนกรีต Pump.) จำนวน 500 ลบ.ม. 26/11/2562 25/11/2562 สพ.4/420/2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 350 ลบ.ม. 28/11/2562 28/11/2562 สพ.4/บห/5/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 240 ลบ.ม. 28/11/2562 27/11/2562 สพ.4/บห/4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก/ลบ.ม. จำนวน 340 ลบ.ม. 28/11/2562 28/11/2562 สพ.4/บห/10/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 คอนกรีตผสมเสร็จส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 450 กก./ลบ.ม จำนวน 960 ลบ.ม. 26/11/2562 25/11/2562 สพ.4/บห/1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ 12/03/2563 12/03/2563 คค 06115.4/406 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 34 รายการ