title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 13 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.1+267.500 ทางหลวงหมายเลข 4186 ตอน โรงเหล็ก - ห้วยพาน 19/03/2563 16/03/2563 63037263751 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 ซื้อเสาไม้สนกลม จำนวน 2 รายการ 19/03/2563 19/03/2563 63037365281 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 11 รายการ 12/03/2563 11/03/2563 eb-สพ.4/44/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 7 รายการ (สาย 4238) 12/03/2563 11/03/2563 eb-สพ.4/43/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 จ้างทำเสาเข็มเจาะ จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.1+267.500 ทางหลวงหมายเลข 4186 ตอนโรงเหล็ก – ห้วยพาน 11/03/2563 11/03/2563 eb-สพ.4/42/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 63027326077 08/03/2563 03/03/2563 eb-สพ.4/37/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ 08/03/2563 05/03/2563 eb-สพ.4/41/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 430 ลบ.ม. 05/03/2563 03/03/2563 eb-สพ.4/36/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 จ้างตอกเสาเข็ม Bearing Unit ความยาวรวม 11,432 เมตร โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.37+559.000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง – หัวไทร 05/03/2563 04/03/2563 63037052995 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 จ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน 162 ต้น โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.36+850.000, 39+492.000 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี – นบพิตำ 05/03/2563 04/03/2563 eb-สพ.4/39/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. (คอนกรีต Pump.) จำนวน 1,170 ลบ.ม. 05/03/2563 03/03/2563 eb-สพ.4/40/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 450 กก./ลบ.ม. (คอนกรีต Pump.) จำนวน 200 ลบ.ม. 05/03/2563 03/03/2563 eb-สพ.4/38/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 13 รายการ 28/02/2563 27/02/2563 eb-สพ.4/28/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 1,545 ลบ.ม. 28/02/2563 27/02/2563 eb-สพ.4/27/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 10 รายการ (4269) 28/02/2563 27/02/2563 eb-สพ.4/31/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 69 รายการ