title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยงเหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 11 รายการ ทางหลวง 4270 ตอนท่างิ้ว-ทุ่งชุมพล ที่ กม.15+430.21,กม.17+539.73,กม.18+993.35,กม.20+640.13,กม.21+076.15,กม.24+027.49 โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล 17/11/2563 63117265553 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง, เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 11 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและ ท่ออุโมงค์ คสล. ทางหลวงหมายเลข 4234 ตอน บนเนิน - ท่าเทียบเรือประมงปากพนัง ที่ กม.1+478.00, กม.2+165.00 17/11/2563 63117266571 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 จ้างก่อสร้างสะพาน ช่วง Balance Cantilever จำนวน 1 โครงการ ที่ กม.5+806.00 (LT.) ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนตรัง - สิเกา 22/09/2563 คค 06115.4/1793 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 ก่อสร้างสะพาน ช่วง End Spanยาวข้างละ 50 ม (LT.),ก่อสร้างสะพานช่วง Abutment Structuresยาวข้างละ 40 ม.(LT., RT.),งานก่อสร้าง Expansion Joint (LT.),งานก่อสร้างบันไดขึ้นลงสะพาน (LT., RT.)และงานหล่อเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 ม.(พร้อมตอก)(LT. RT.) จำนวน1โครงการ 17/09/2563 คค 16115.4/1738 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 จ้างทำเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร ปริมาณงาน 725 เมตร ที่ กม.5+806.00 (LT., RT.) ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง – สิเกา 28/08/2563 สพ.4/ตส/1/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ที่ กม.36+850.000, 39+492.000 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ 30/07/2563 สพ.4/พน/62/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ที่ กม.5+347.500, 10+033.00 ทางหลวงหมายเลข 4261 ตอน ป่าเตียว – ทุ่งค่าย 29/07/2563 สพ.4/ปท/61/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 จ้างปูผิวจราจรบนพื้นสะพานด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5.00 cm. จำนวน 7,920 ตร.ม. 22/06/2563 สพ.4/420/59/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 จ้างทำคานคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง คาน I – Girder ช่วง 30.00 ม. พร้อมวางบนตอม่อ (ตอม่อกลางน้ำ) จำนวน 21 คาน 19/06/2563 สพ.4/รห/58/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.16+072.000, 16+761.500 ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอน คลองมวน - คลองโกง 15/07/2563 สพ.4/คค/60/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 จ้างวางคาน Box Beam ช่วง 20.00 ม. ตอม่อกลางน้ำโดยใช้ทรัส (TRUSS) จำนวน 39 คาน โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.36+850.000 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ 16/06/2563 สพ.4/พน/57/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 จ้างเหมาปรับปรุงที่พักอาศัย (แฟลต 5 ชั้น) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 จำนวน 2 หลัง 26/05/2563 สพ.4/อศ/56/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.17+122.055, ที่ กม.18+729.170, ที่ กม. 22+825.720 ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง – หาดเลา 14/05/2563 สพ.4/บห/55/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 แผ่นเหล็กเรียบดำ จำนวน 1 รายการ 19/03/2563 สพ.4/ปห/39/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 จำนวน 1 หลัง 07/04/2563 สพ.4/อส/46/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 88 รายการ