title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 497 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นบปริง - นิคม ที่ กม.0+518.000 (RT.) 14/12/2566 สพ.4/นน/16/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 490 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม – จงเก ที่ กม.3+610.000 (LT.,RT.), กม.4+535.400 (LT.,RT.) 14/12/2566 สพ.4/ทจ/18/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 6 รายการ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ที่ กม.300.000+170.000(RT.) 30/11/2566 สพ.4/ทร/21/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 4 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ที่ กม.3+610.000 (LT.,RT.), กม.4+535.400 (LT.,RT.) 28/11/2566 สพ.4/ทจ/22/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 4 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ ที่ กม.29+400.000(RT.) 25/11/2566 สพ.4/พน/13/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 608 ลบ.ม. 23/11/2566 สพ.4/ทจ/19/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 280 ลบ.ม. 24/11/2566 สพ.4/ทจ/15/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 220 ลบ.ม. 23/11/2566 สพ.4/ทจ/20/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 490 ลบ.ม. 23/11/2566 คค 06115.4/2091 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 45 Mpa.จำนวน 360 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม – จงเก ที่ กม.3+610.000 (LT.,RT.), กม.4+535.400 (LT.,RT.) 16/11/2566 สพ.4/ทจ/12/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 10 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บ้านตาล - เขาธง ที่ กม.7 + 444.880 (LT.,RT.) 03/11/2566 สพ.4/บข/14/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 10 รายการ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นบปริง – นิคม ที่ กม.0 + 518.000 (RT.) 03/11/2566 สพ.4/นน/7/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 8 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ ที่ กม.29+400.000(RT.) 03/11/2566 สพ.4/พน/6/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa. จำนวน 497 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นบปริง - นิคม ที่ กม.0+518.000 (RT.) 01/11/2566 คค 06115.4/1981 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ ที่ กม.7 + 444.880 (LT.,RT.) ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บ้านตาล - เขาธง 01/11/2566 สพ.4/บข/9/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 317 รายการ