title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63) 07/10/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) 23/07/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 63 - มี.ค. 63) 13/04/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 16/01/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ