title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 01/02/2567 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 03/01/2567 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 04/12/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 01/11/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 27/07/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 03/07/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 01/06/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 10/04/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 01/03/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 06/02/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 09/01/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 14/12/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 17/10/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 18/10/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 05/09/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 45 รายการ