title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 09/01/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 14/12/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 17/10/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 18/10/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 05/09/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 31/08/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 30/05/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256 30/05/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 08/03/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 03/02/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 29/12/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 07/10/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 02/09/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 06/08/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564) 21/07/2564 64077401187 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 35 รายการ