title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa. จำนวน 1,075 ลบ.ม. โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ที่ กม.2+750.00-กม.6+000.00 ทางหลวงหมายเลข 4305 ตอนทุ่งสง-จำปา 04/11/2563 คค 06115.4/1954 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ 16/04/2563 คค 06115.4/781 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.16+072.000, 16+761.500 ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอน คลองมวน - คลองโกง 16/04/2563 คค 06115.4/782 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ