title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อคานคอนกรีตอัดแรง Box Beam ช่วง 20.00 ม. พร้อมติดตั้งบนตอม่อบนบกและกลางน้ำโดยใช้ TRUSS จำนวน 104 คาน ที่ กม.37 + 559.000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร 11/01/2566 คค06115.4/126 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 จ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 20.00 ม. บนบกและในน้ำโดยใช้โป๊ะปั้นจั่น จำนวน 108 ต้น ที่ กม.1 + 133.000 (LT.) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป 11/01/2566 คค 06115.4/125 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ ที่ กม. 178 +362.00 (LT.), กม.187 + 876.00 (LT.), กม.193 + 948.00 (LT.), กม.208 + 400.00 (LT.) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง - ท่าชี 27/12/2565 คค 06115.4/2173 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 11 รายการ ที่ กม.1 + 133.00 (LT.) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป 25/10/2565 คค06115.4/1638.1 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 จ้างปูผิวพื้นสะพาน (ด้านซ้ายทาง)จำนวน 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนตรัง - สิเกา ระหว่าง กม.5+636.000 - กม.5+976.000 (LT.) 25/07/2565 คค06115.4/1088 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 งานซื้อสังกะสีกันกร่อนสำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตรุ่น CR100 หรือ CB100 จำนวน 400 ก้อน ที่ กม.17+653.00 ทางหลวงหมายเลข 4223 ตอนห้วยพุน - พุมเรียง 07/04/2565 คค06115.4/657 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 จัดซื้อคาน Box Beam ช่วง 20.00 ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 39 คาน ที่ กม.43+083.000 (LT.) ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินดาน 07/04/2565 คค06115.4/661 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 จ้างวางคาน Box Beam ช่วง 20.00 ม. ตอม่อกลางน้ำโดยใช้ทรัส (TRUSS) จำนวน 39 คาน ที่ กม.29+400.00 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ 11/02/2565 คค06115.4/391 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 จ้างวางคาน Box Beam ช่วง 20.00 ม. ตอม่อกลางน้ำโดยใช้ทรัส (TRUSS) จำนวน 39 คาน ที่ กม.25+457.00 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ 11/02/2565 คค06115.4/390 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ ที่ ทางหลวงหมายเลข 4090 ที่ ตอน นิคม - หินดาน กม.43+083.00 04/01/2565 คค06115.4/15 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 คอนกรีตผสมเสร็จส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa. มีส่วนผสม SILICA FLUM จำนวน 800 ลบ.ม. ที่ กม.17+653.00 ทางหลวงหมายเลข 4223 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยพุน - พุมเรียง 22/12/2564 คค06115.4/2707 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 3 ชั้น) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 จำนวน 1 หลัง 21/12/2564 คค06115.4/2692 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ ที่ กม.37+559.000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง – หัวไทร 15/12/2564 คค06115.4/2601 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ 27/12/2564 คค06115.4/2750 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 30 Mpa. จำนวน 472 ลบ.ม. 20/12/2564 คค06115.4/2657 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ