title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ลงวันที่ 26/07/2565

วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 น. นายธานินทร์  นิยมสินธุ์  ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4  (นครศรีธรรมราช)  พร้อมคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกฎาคม  2565 โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายพระพรชัยมงคล  ณ บริเวณหน้าสำนักงานศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)


'