title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
19/6/63 นายธานินทร์ นิยมสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอกอาคารสำนักงานหลังใหม่ ณ บริเวณสำนักงานศูนย์ฯ
ลงวันที่ 22/06/2563

19/6/63 นายธานินทร์ นิยมสินธุ์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอกอาคารสำนักงานหลังใหม่  ณ บริเวณสำนักงานศูนย์ฯ


'