ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
Office of Information Technology
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง M63060005710
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,613,950.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 09/06/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 06/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ