title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 29/08/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง จำนวน 37 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 10/08/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง จำนวน 76 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 12/06/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ที่สะพาน กม.2 + 979.000 ทางหลวงหมายเลข 4234 ตอน บนเนิน - ท่าเทียบเรือประมงปากพนัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 06/06/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร ระหว่าง กม.37+000.000 - กม.38+100.000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 02/06/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ ที่สะพาน กม.23+259.000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 02/06/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ ที่สะพาน กม.23+259.000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 02/06/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ ที่สะพาน กม.23+259.000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 12/05/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 4234 ตอน บนเนิน - ท่าเทียบเรือประมงปากพนัง ที่สะพาน กม.2 + 979.000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 12/05/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ที่สะพาน กม.2 + 979.000 ทางหลวงหมายเลข 4234 ตอน บนเนิน - ท่าเทียบเรือประมงปากพนัง เปลี่ยนแปลงแผน
80 12/05/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ที่สะพาน กม.2 + 979.000 ทางหลวงหมายเลข 4234 ตอน บนเนิน - ท่าเทียบเรือประมงปากพนัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 2,036 รายการ