title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 14/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 45 Mpa.จำนวน 360 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม – จงเก ที่ กม.3+610.000 (LT.,RT.), กม.4+535.400 (LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 03/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 10 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บ้านตาล - เขาธง ที่ กม.7 + 444.880 (LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 01/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 10 รายการ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นบปริง – นิคม ที่ กม.0 + 518.000 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 31/10/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ ที่ กม.7 + 444.880 (LT.,RT.) ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บ้านตาล - เขาธง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 30/10/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa. จำนวน 497 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 30/10/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa. จำนวน 497 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 30/10/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa. จำนวน 415 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 30/10/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นบปริง - นิคม ที่ กม.0+518.000 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 27/10/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 450 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 50 Mpa. จำนวน 315 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 27/10/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 45 Mpa.จำนวน 235 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี – นบพิตำ ที่ กม.29+400.000(RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 2,036 รายการ