title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 12/12/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 497 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นบปริง - นิคม ที่ กม.0+518.000 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 30/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 15.00 ม. จำนวน 128 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ที่ กม.3+610.000 (LT.,RT.), กม.4+535.400 (LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 29/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 6 รายการ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ที่ กม.300.000+170.000(RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 24/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 4 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ที่ กม.3+610.000 (LT.,RT.), กม.4+535.400 (LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 23/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 608 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 23/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 220 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 23/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 490 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 23/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 280 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 23/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 11 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ที่ กม.3+610.000 (LT.,RT.), กม.4+535.400 (LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 23/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 4 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี – นบพิตำ ที่ กม.29+400.000(RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 2,036 รายการ