title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 21/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1,006 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 21/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 763 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 21/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 692 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 21/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 471 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 20/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 500 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 19/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 295 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 15/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี – นบพิตำ ที่ กม.29+400.000(RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 15/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี – นบพิตำ ที่ กม.29+400.000(RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 15/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 860 ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 15/03/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 2,036 รายการ